Innowacyjna Gmina Drukuj
Gmina Leżajsk uparcie dąży do liderowania w obszarze innowacyjności. W maju ubiegłego roku odbyła się zorganizowana przez nią konferencja pt. Innowacyjna gmina, na której prezentowano nowoczesne rozwiązania techniczne adresowane do gmin. Początkiem tego roku świat ujrzała monografia poświęcona tejże tematyce. Składa się ona z 3 części, z których pierwsza opisuje samą gminie.
Znajdziemy w niej m. in. bogato ilustrowane fotograficzne opisy tras turystycznych oprowadzających po najciekawszych miejsca gminy. W drugiej części monografii zwarte są informacje o monitoringu środowiskowym i jego roli w poprawie poziomu życia mieszkańców Gminy. Najciekawszym fragmentem tej części jest prezentacja planów wdrożenia systemu aktywnej regulacji Tarlaki, która w 2010 roku dała się we znaki mieszkańcom sąsiadujących z nią gospodarstw. Autorzy koncepcji systemu zapewniają, że byłby on unikalny w skali krajowej, a po jego wdrożeniu powtórzenie się zagrożenia powodziowego stanie się nieprawdopodobne. W ostatniej części monografii na szczególną uwagę zasługuje artykuł opisujący zjawisko wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy. Wynika z niego, że chociaż na praktycznie całym jej obszarze zapewniony jest dostęp do Internetu, to jakość świadczonych usług jest niezadowalająca. Zarówno konferencja jak i monografia zostały przygotowane przez Urząd gminy we współpracy ze znaną ze skuteczności swych działań Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz prężnie działającym Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Brzóza Królewska. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nasi urzędnicy dotrzymają kroku Uczelni i ich wspólne plany zostaną zrealizowane. O dalszym postępach prac będziemy informować na bieżąco.

Do pobrania:
Monografia Innowacyjna Gmina